SIA “Rankas Rori” realizējusi projektu “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā”

SIA “Rankas Rori” realizējusi projektu “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā”

SIA “Rankas Rori” Gulbenes novada Rankas pagastā realizēja projektu “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā”, nr. 19-07-AL05-A019.2103-000019 . Projekta realizācijas gaitā ir iegādāts jauns betona maisītājs, kas ir jaudīgāks un lielāks nekā iepriekš lietotā iekārta. Ražošanas procesā ar jauno iekārtu tiek nodrošināta vienmērīga betona masas sajaukšanās un grodu veidnes vienmērīgu aizpildīšana, tiek ievērojami palielināts produkcijas ražošanas apjoms.

SIA “Rankas Rori” klienti ir lauksaimniecības zemju īpašnieki, zemnieku saimniecības, meliorācijas uzņēmumi, ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu būves uzņēmumi un būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumi, klientu loks ir stabils, ar tendenci pieaugt, tāpēc projekta mērķis ir palielināt uzņēmuma ražošanas kapacitāti un nodrošināt klientu vēlmēm nepieciešamo betona grodu kvalitāti.Projekta rezultātā attīstītās ražošana un pakalpojumi, kas prasa dažādu nozaru speciālistu sadarbību un palīdz attīstīt lauksaimniecības nozari Gulbenes novada teritorijā, tādējādi veicinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

Lauku reģiona iedzīvotājiem, saimniecībām un uzņēmumiem ir pieejami produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību, ir iespējami individuāli risinājumi produktivitātes un resursu optimizācijai. Projekta ietvaros ir radīta jauna darba vieta. Projekts sekmē uzņēmuma izaugsmi. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ” ietvaros un tā rezultātā tiek uzlabots un attīstīts esošais pakalpojums. Projekta “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā” Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000019.

Par Rankā izveidoto betona izstrādājumu ražotni

Rankas Rori betona grodu vāku ražotājs

Ir realizēts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” atbalstītais projekts Nr.17-07-AL05-A019.2103-000010 “Betona izstrādājumu ražotnes izveidošana”.

Projekta realizācijas gaitā ir iegādāta mehanizēta betona grodu ražošanas iekārta. Lai sekmīgi un kvalitatīvi ražotu 3 betona grodu izmērus. Apsekojot un veicot aptauju Gulbenes novada saimniecībās un uzņēmumos, tika noskaidroti 3 pieprasītākie cilindra formas betona grodu izmēri. 1. izmērs ar iekšējo diametru 800 mm un augstumu 1000 mm; 2. izmērs ar iekšējo diametru 1000 mm un augstumu arī 1000 mm; 3. izmērs ar iekšējo diametru 1500 mm un augstumu 900 mm. Lai nodrošinātu ar pilnu produkta paketi, tiks ražoti arī vāki un pamatnes.

Projekta atbalsta saņemšanas brīdī tika izpildīts SIA “Rankas Rori” īstermiņa mērķis – izstrādāt un iesniegt projektu biedrībā ”Sateka” ar mērķi gūt atbalstu iekārtu iegādei, lai radītu jaunus produktus – betona izstrādājumus un sniegtu ar to saistītos pakalpojumus. Projekta realizācijas gaitā ir radīti priekšnoteikumi ilgtermiņa mērķa sasniegšanai: betona izstrādājumu ražošanas attīstīšanai Gulbenes novadā, jaunu produktu mazo arhitektūras formu radīšanai un tirgus apguvei.