Par Rankā izveidoto betona izstrādājumu ražotni

Rankas Rori betona grodu vāku ražotājs

Ir realizēts atklātajā projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1 “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” atbalstītais projekts Nr.17-07-AL05-A019.2103-000010 “Betona izstrādājumu ražotnes izveidošana”.

Projekta realizācijas gaitā ir iegādāta mehanizēta betona grodu ražošanas iekārta. Lai sekmīgi un kvalitatīvi ražotu 3 betona grodu izmērus. Apsekojot un veicot aptauju Gulbenes novada saimniecībās un uzņēmumos, tika noskaidroti 3 pieprasītākie cilindra formas betona grodu izmēri. 1. izmērs ar iekšējo diametru 800 mm un augstumu 1000 mm; 2. izmērs ar iekšējo diametru 1000 mm un augstumu arī 1000 mm; 3. izmērs ar iekšējo diametru 1500 mm un augstumu 900 mm. Lai nodrošinātu ar pilnu produkta paketi, tiks ražoti arī vāki un pamatnes.

Projekta atbalsta saņemšanas brīdī tika izpildīts SIA “Rankas Rori” īstermiņa mērķis – izstrādāt un iesniegt projektu biedrībā ”Sateka” ar mērķi gūt atbalstu iekārtu iegādei, lai radītu jaunus produktus – betona izstrādājumus un sniegtu ar to saistītos pakalpojumus. Projekta realizācijas gaitā ir radīti priekšnoteikumi ilgtermiņa mērķa sasniegšanai: betona izstrādājumu ražošanas attīstīšanai Gulbenes novadā, jaunu produktu mazo arhitektūras formu radīšanai un tirgus apguvei.

Recommended Posts