SIA “Rankas Rori” realizējusi projektu “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā”

SIA “Rankas Rori” realizējusi projektu “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā”

SIA “Rankas Rori” Gulbenes novada Rankas pagastā realizēja projektu “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā”, nr. 19-07-AL05-A019.2103-000019 . Projekta realizācijas gaitā ir iegādāts jauns betona maisītājs, kas ir jaudīgāks un lielāks nekā iepriekš lietotā iekārta. Ražošanas procesā ar jauno iekārtu tiek nodrošināta vienmērīga betona masas sajaukšanās un grodu veidnes vienmērīgu aizpildīšana, tiek ievērojami palielināts produkcijas ražošanas apjoms.

SIA “Rankas Rori” klienti ir lauksaimniecības zemju īpašnieki, zemnieku saimniecības, meliorācijas uzņēmumi, ūdensvada un kanalizācijas ārējo tīklu būves uzņēmumi un būvmateriālu tirdzniecības uzņēmumi, klientu loks ir stabils, ar tendenci pieaugt, tāpēc projekta mērķis ir palielināt uzņēmuma ražošanas kapacitāti un nodrošināt klientu vēlmēm nepieciešamo betona grodu kvalitāti.Projekta rezultātā attīstītās ražošana un pakalpojumi, kas prasa dažādu nozaru speciālistu sadarbību un palīdz attīstīt lauksaimniecības nozari Gulbenes novada teritorijā, tādējādi veicinot teritorijas ilgtspējīgu attīstību.

Lauku reģiona iedzīvotājiem, saimniecībām un uzņēmumiem ir pieejami produkti un pakalpojumi ar augstu pievienoto vērtību, ir iespējami individuāli risinājumi produktivitātes un resursu optimizācijai. Projekta ietvaros ir radīta jauna darba vieta. Projekts sekmē uzņēmuma izaugsmi. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju ” ietvaros un tā rezultātā tiek uzlabots un attīstīts esošais pakalpojums. Projekta “Ieguldījumi betona izstrādājumu ražotnes attīstībā” Nr. 19-07-AL05-A019.2103-000019.

Recommended Posts