Kanalizācijas izbūve

SIA “Rankas Rori” veic sertificētus un augstas kvalitātes komunikāciju izbūves darbus, izmantojot sertificētas iekārtas ar CE marķējumu.

Sertifcēti speciālisti

Mūsu speciālisti sniegs konsultācijas, personīgi apsekos objektu, veiks nepieciešamos mērījumus, izstrādās izbūves projektu, saskaņos to, izbūvēs un nodos ekspluatācijā. Savam darbam sniedzam garantiju un veicam pilnu servisu, tostarp iekārtu apkopi.

Pakalpojumi

Veicam kanalizācijas sistēmu, ūdensvadu izbūvi privātmājām, daudzīvokļu ēkām, jaunbūvēm, saimniecībām, uzņēmumu ēkām, atpūtas kompleksiem, industriālajiem objektiem vai jebkura cita veida ēkām un īpašumiem.

*CE marķējums ir sertifikācijas zīme, kas nozīmē „Eiropas Atbilstība”. Tā norāda uz Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ) pārdoto produktu atbilstību veselības, drošības un vides aizsardzības standartiem. Zīme ir ražotāja apliecinājums, ka prece atbilst piemērojamām prasībām.

Augstas kvalitātes

Inženierkomunikāciju izbūves pakalpojumi

Kanalizācijas projektēšana

Sadzīves kanalizācijas izbūve un rekonstrukcija

Kanalizācijas centralizētie pieslēgumi

Lietus kanalizācijas izbūve un rekonstrukcija

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas uzstādīšana

Betona grodu krājrezervuāru uzstādīšana

Septiķu uzstādīšana

Sūkņu stacijas izbūve

Kuru no kanalizācijas sistēmām izvēlēties?

KRĀJREZERVUĀRS

BIO KANALIZĀCIJA

KANALIZĀCIJAS SEPTIĶIS

Plānojot kanalizācijas sistēmas izbūvi, jāsaprot, ka katra situācija ir atšķirīga. Jāizvērtē vairāki faktori, lai noteiktu konkrētās kanalizācijas sistēmas piemērotību. Tātad, vai mājoklis, kurā plānota kanalizācijas sistēmas izbūve – ir patstāvīgi apdzīvots, vai tā ir lauku māja, vai vasarnīca, kāda ir augsne, cik augsts ir gruntsūdens līmenis un cik lielu platību varat atvēlēt sistēmai. Atkarībā no tā, cik apdzīvots ir mājoklis, tiek veikta notekūdeņu patēriņa noteikšana, kā arī citas nianses.

Ja īpašumā neuzturas pastāvīgi, notekūdeņu apjoms būs mazāks. Kanalizācijas tvertnes vai iekārtas lielums tiek aprēķināts no iedzīvotāju daudzuma, kas ikdienā radīs notekūdeņus, proti, jo vairāk cilvēku patstāvīgi uzturas vienā mājsaimniecībā, jo lielāka tvertne vai iekārta jāizvēlas.

Bio kanalizācija

Bio kanalizācija jeb bioloģiskās attīrīšanas iekārta ir hermētiska tvertne, kurā tiek uzkrāti notekūdeņi, kurus attīra tvertnē mītošās baktērijas, kas pārtiek no notekūdeņos esošajām, organiskajām vielām.

Bioloģiskās attīrīšanas iekārtas pieejamas dažādos izmēros un pēc ražības, tāpēc tās būs piemērotas lietotāju skaitam, kas uzturas vienā mājsaimniecībā, daudzdzīvokļu mājām, uzņēmumiem, kā arī ciemiem.

 • Ūdens, ko iekārta izfiltrē, ir videi un dabai nekaitīgs;
 • Iekārtas tehnoloģija ir pielāgota sadzīves ķīmiju attīrīšanai un likvidēšanai;
 • Iekārta pievada saspiestu gaisu baktērijām, lai tās dzīvotu un saēstu organiskās vielas;
 • Mazs elektrības patēriņš, ko var pielīdzināt jebkurai sadzīves iekārtai;
 • Iekārtu iespējams uzstādīt arī vietās, kur ir augsti gruntsūdeņi;
 • Apkopi ieteicams veikt reizi gadā.
 • Salīdzinoši augstas uzstādīšanas un apsaimniekošanas izmaksas;
 • Nav atļauts attīrītos notekūdeņus izvadīt aizsargājamajās ūdenstilpnēs;
 • Iekārtā var rasties elektrības pārrāvumi un ūdens vidē var nonākt neattīrīts;
 • Var būt nepieciešama apkope iekārtu palaišanai pēc dīkstāves. Taču iekārtu dīkstāvei, piemēram, uz ziemu, var iepriekš sagatavot.
 • Notekūdeņi, kas uzkrāti nosēdakā, dabā neizplūst;
 • Viegli ierīkojama, nav nepieciešama plaša teritorija;
 • Nav nepieciešama papildus apkope, tikai satura izvešana – asenizācijas pakalpojumi;
 • Tvertnes ierīkošana iespējama arī teritorijās ar augstu gruntsūdeņu līmeni;
 • Izdevīgs risinājums ar mazu radītā notekūdeņu apjomu mājā vai īpašumā, kurā uzturas īslaicīgi.
 • Ierīkojot betonētu nosēdaku, pastāv risks, ka notekūdeņi sūksies gruntī;
 • Ja ir daudz notekūdeņu, ierīkot krājrezervuāru nebūs izdevīgi, bieži būs jāsauc asenizācijas mašīna;
 • Krājrezervuārs notekūdeņus neattīra un nefiltrē.

Krājrezervuārs

Betona grodu vai plastmasas krājrezervuārs jeb nosēdaka visus notekūdeņus uzkrāj hermētiski noslēgtā tvertnē. Piemērota patēriņam no diviem līdz desmit kubikmetriem, piemēram vasarnīcā.

Kanalizācijas septiķis

Kanalizācijas septiķis ir tvertne ar vismaz divām savstarpēji saistītām kamerām un speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu. Notekūdeņu saturs tiek sadalīts vairākās kamerās – pirmajā ieplūst biezumi, savukārt ūdens, kas daļēji attīrīts, nonāk otrajā, trešajā, ceturtajā kamerā. Kad kameras piepildījušās, tās jāiztīra, izmantojot asenizācijas pakalpojumus, atkarīgs no tilpuma, bet vismaz vienu reizi gadā.

Piemērots mājsaimniecībām ar nelielu cilvēku daudzumu, zemu gruntsūdens līmeni un ar filtrējošu augsni (dominē smilts vai grants).
 • Zemas uzstādīšanas izmaksas;
 • Zemas apkalpošanas izmaksas;
 • Viegli uzstādāms.
 • Notekūdeņi nedrīkst nonākt publiskās ūdenstilpēs;
 • Nav piemērots vietās ar augstu gruntsūdens līmeni;
 • Nav piemērota blīvi apdzīvotās vietās.

Garantija darbam, iekārtām un materiālam

Īss izpildes termiņš

Kvalitāte un punktualitāte

Objekts pēc darba sakopts